Archive – Blog

Stina Johansson blir ny uppdragsledare inom bostad & stadsbyggnad på Witte Sundell. Välkommen till Witte Sundell säger vi till vår nya medarbetare Stina! Stina Johansson kommer tillsammans med Nanna Thelander att leda vårt bostadsteam och ansvara för att utveckla vårt kompetensområde kring nybyggnad bostad och stadsbyggnad. Stina har lång erfarenhet av stadsbyggnad och gestaltning av bostäder från tidigt skede till färdigställande. Två av hennes bostadsprojekt under tidigare anställning har nominerats till bostadspriset. Stina kommer härnäst från Tham Videgård arkitekter. Varmt välkommen till oss!

Seniorbostäder för ökad livskvalitet och hälsa. På uppdrag av Micasa arbetar Witte Sundell just nu med omvandling av delar av kvarteret Dalen i Sandsborg, söder om Stockholm. Uppdraget är att omvandla fastigheten till seniorbostäder, och göra strategiska förändringar i byggnaden som främjar sociala mötesplatser och gemenskap.

I förslaget har vi arbetat med att bearbeta de långa, mörka korridorer som präglar huset idag. Genom att här och var öppna upp dem till gemensamma rum kan korridoren bli mer av en yta att vistas på, som kompletterar den egna lägenheten. Tanken är att de olika rummen ska ha lite olika karaktär, som ett pärlband av olika teman och aktiviteter i byggnaden. Förändringen kommer också släppa in dagsljus och utsikt i byggnaden.

Förhoppningen är att det ska kunna bli ett exempel på hur strategiska förändringar i en befintlig byggnad kan skapa en miljö som gör det lättare att knyta nya bekantskaper, och ha en aktiv och kreativ samvaro.

Margarethaskolan på väg upp. Nu är hela stommen på plats för Margarethaskolan i Knivsta uppe! Skolan byggs helt i trä och kommer ha plats för 400 elever. Dessutom byggs den till ungefär halva kostnaden av vad det normalt kostar att uppföra skolor. Projektet har gett oss möjlighet att utforska träets potential som byggmaterial för kostnadseffektivt alternativ vid större byggnader, något som kräver en kombination av kunskap om byggnadssystemet och hur byggnaden planeras invändigt. Mer finns att läsa HÄR.

Byggstart för Tomtbergaskolan! Nu är arbetena i full gång vid Tomtbergaskolan i Huddinge! Skolbyggnaden från 1923 utökas för att ge plats för ytterligare 400 elever till hösten 2021. Samtidigt pågår varsam renovering och omvandling av den befintliga skolbyggnaden. Vi har arbetat för att den ursprungliga byggnaden ska fortsätta vara huvudmotiv i stadsbilden genom att placera tillbyggnaden bakom den. Samtidigt ger tillskottet av lokaler en möjlighet att föra in nya typer av läromiljöer. Fönsternischer, korridorer och ljusgård – allt är del av en flexibel läromiljö. Läs mer om projektetHÄR.

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor inreds med återbruk! 27 ton koldioxid, 20 ton material och 1,6 miljoner kronor – det blir besparingen av att använda befintliga möbler på Ekobrottsmyndighetens nya huvudkontor.

Befintliga möbler skulle med, och planlösningen i de nya lokalerna skulle vara kvar för att hålla nere kostnaderna. Det var utgångspunkten när Witte Sundell fick uppdraget att utforma de lokaler som Ekobrottsmyndighetens huvudkontor flyttar till i maj. Genom ett nytt beräkningsverktyg har värdet av återbruket kunnat beräknas – drygt 27 ton koldioxid sparas genom att använda möbler, glaspartier och textilier på nytt istället för att köpa nytt.

– Det unika med de här uppdraget är att vi kunnat redovisa en konkret siffra på vad återbruk bidrar med i ett företags hållbarhetsarbete, säger Ylva Frid som är arkitekt för uppdraget och ansvarat för studien.

Golvmattor, väggkulör och kaffestationer är i princip det enda som är nytt, och har därför valts med omsorg för att lyfta fram de befintliga möblerna på nya sätt. I samarbete med en konstnär togs en serie fotografier fram som blir fondväggar i mötesrummen, och är valda för att fånga upp nyanserna i befintligt möblemang på nya sätt. Golven är från det svenska företaget Bolon, och valdes dels för sitt textila uttryck som påminner om ett linnetyg, dels för sin höga miljöprestanda och egenskaper för sunt inomhusklimat. Kontorets nya pentryn utförs med stommar av biokomposit från Puustelli.

– Ett problem med att jobba med återbruk är att många av de produkter som väljs idag har så kort livslängd och inte går att reparera. Köksstommar är exempelvis oftast i spånskiva – ett material som har kort livslängd och är svårt att reparera. Här har vi istället valt kök med lång livslängd som dessutom enkelt kan byggas om ifall behoven ändras. På det sättet har vi även skapat möjligheter för framtidens återbruk, säger Ylva Frid.

För att utveckla det här arbetssättet krävs att branschen hänger på, och erbjuder tjänster som gör det möjligt att reparera och förändra de föremål vi omger oss med. –Det sätt vi konsumerat möbler och inredning på nu är absolut inte hållbart. Men går man in med utgångspunkten att ta tillvara det som finns på bästa sätt, så öppnar det också för nya och roliga sätt att beställa produkter och tjänster. Det visade sig tillexempel gå alldeles utmärkt att be Swedese sy upp nya klädslar till soffor som de levererade för drygt tio år sedan. Den typen av tjänster och affärsmodeller är det vi behöver mer av – en omställning av branschens sätt att tänka och agera, säger Ylva Frid.