Namn

ExtroVert

PlatsVästra Roslags Näsby, Täby
KundWästbygg
StatusMarkanvisningstävling

Markanvisningstävling-Förslag, Nytt bostads kvarter trygghetsboende och förskola

Extrovert är ett inbjudande kvarter i trä som är skapat för möten mellan människor. Husen är laddande med synergier mellan de som bor och vistas i kvarteret och staden omkring.

I fonden av huvudgatan söder om torget i Västra Roslags Näsby ligger vårt föreslagna kvarter med en lekfull siluett och ett sinnrikt volymspel som binds ihop av träfasader i en sober gråskala. Vid en närmare betraktelse av kvarteret upptäcker man en rik variation mellan volymerna och urskiljer sig från varandra. I övrigt accentueras volymerna av grönska dels på takterrasser och dels på fasad.

Kvarterets hörn markeras av ett högre svart bostadshus med generösa balkonger. I markplan lyser generösa glaspartier till en restaurang upp hörnet som en lykta på det högre huset. Längre ner på gatan ligger trygghetsboendets träfflokal och förskolans ateljé. Dessa utåtriktade verksamheter bildar en rad av aktiviteter som kommunicerar med gatan och bidrar till ett rikt och varierat stadsliv kring det föreslagna kvarteret och hela Västra Roslags Näsby.

Runt det södra hörnet glesnar den grånade träfasaden it till en växtbeklädd spaljé kring förskolans balkonger. Spaljén fortsätter sedan längst den södra fasaden vidare runt det sydvästra hörnet och klär in hela söderfasaden i grönska. Likt husens lekfulla volymspel ändras spaljéns siluett och på ett subtilt sätt integrerar en sittbänk, garagenedfart och komplementsbyggnader. Spaljén bryts med en generös trappa och ramp som leder upp till den öppna förskolegården och delar upp byggnadsvolymerna från gården.

På taken anläggs ett flertal takterrasser som programmeras med rad funktioner. Den största takterrassen utformas som en stor takspark till trygghetsboendet i två nivåer. Den inrymmer allt från öppna torg, lounge och odlingsytor till utegym, växtklädda pergolas och omslutande arkader. På förskolans tak anläggs en stor lekyta som omsluts av den grånade träspaljén som även klär in de södra delarna av kvarteret. Utöver det har restaurangen en takterrass med tillhörande utekök som gör att taklandskapet öppnas upp för allmänheten och flyttar gatan och dess liv upp på taket och in i kvarteret.

Projektet utfördes som ett tävlingsförslag i en markanvisningstävlingen för Västra Roslags Näsby, Täby. Vi vann inte detta kvarter men tog hem segern med västra roslags näsby-projektet i en tidigare markanvisningstävling tillsammans med Wästbygg Projektutveckling i området.