Namn

Kv Rio, Stockholm

PlatsSandhamnsgatan 6
KundMicasa/Bengt Gustafsson
StatusByggt

Ny entrébyggnad och upprustning av bostadshus till seniorboende

Kv Rio på Gärdet är två st parallella förskjutna huskroppar med en central trapp-och hisshall i 11 våningar. Projektet omfattade ombyggnad av den ena fastigheten med adress Sandhamnsgatan 6, med 73 st befintliga lägenheter för äldreboende med vårdpersonal i fastigheten, till ett modernt seniorboende och bibliotek, vårdcentral och en förskola i fastigheten intill. Den nya entréhallen av stål och glas skulle upplevas som en välkomnande lykta, en mötesplats för boende och besökare till biblioteket och de övriga verksamheterna som knyts samman av entréhallen. Planformen ger en enkel stringent tydlighet där den bredare och högsta delen av entréhallen markerar huvudentrén. Hela volymen har en egen självklar dynamik och tydlighet som med klassisk elegans i en modern form klarar av att balansera de två intilliggande byggnadernas stora volymer.