Namn

Margarethaskolan, Valloxen

PlatsKnivsta
KundSisyfosgruppen
Status2015-

Margarethaskolan, Valloxen

På uppdrag av Sisyfosgruppen arbetar Witte Sundell med att ta fram ett förslag för utveckling av området kring Valloxen i Knivsta. Visionen är att skapa en unik mötesplats där skola, äldreboende och boende möts på ett innovativt och attraktivt sätt.

Margarethaskolan ryms idag i två kulturhistoriskt värdefulla byggnader med ett naturskönt läge vid sjön Valloxen. Genom att flytta ut skolverksamheten till en ny byggnad kan dessa två få ny funktion som äldreboende, i nära synergi med skolan. Den bärande idén för den nya skolbyggnaden är att utforma den som ett orangeri, som kombinerar inomhusytor med semi-tempererade växthusytor där temperaturen växlar med årstiden. Här ges plats för odling, vistelse och aktiviteter. Kombinationen av en rationell grundstruktur i massivträ och enkla, robusta växthussystem ger möjlighet att kunna åstadkomma en lärandemiljö utöver det vanliga inom en rimlig ekonomisk ram.

Ett växthus är också en enkel och effektiv solfångare – genom att ta tillvara på passiv solinstrålning kan uppvärmningsbehovet minskas, samtidigt som det ger tillgång till utrymmen med behaglig temperatur året om.

Ett annat ingångsvärde är att låta olika verksamheter dela på vissa ytor, för att både få en mer effektiv lokalanvändning och skapa nya synergier. Hur skulle en lärandemiljö se ut där utbildning, äldreboende, restaurang och odlingsverksamhet möts inom en gemensam ram?

Witte Sundell arbetar med fördjupade programskisser för att ta fram förslag på det, och har levererat underlag för den kommande detaljplanen för området.