Namn

Vällingby Park Skola

PlatsÖstersundsgatan 5 Vällingby
KundSvea fastigheter och Academedia
StatusByggt

Omvandling av kulturhistorisk värdefulla byggnader till skola och förskola

Vattenfalls klassiska huvudkontor i Råcksta. Vällingby, ritades av Vattenfalls egen chefsarkitekt Sven Danielsson och stod färdigt år 1962. När verksamheten lämnade byggnaden 50 år senare fick vi uppdraget att rita en ny skola/förskola i en del av komplexet som nu blir ett nav i den nya stadsdelen Vällingby Park.

Vällingby Park Skola disponerar två byggnader: dels den långsmala fd länkbyggnaden mellan två höga skivhus och dels den fd personalmatsalen: en låg, nästan kvadratisk paviljongliknade souterrängbyggnad. Båda byggnaderna anses ha ett mycket högt bevarandevärde.

Hela byggnadskomplexet var i sitt ursprungliga skick konsekvent genomfört enligt utgångspunkterna “Bra vardagsvara”, hållbarhet och undehållsfrihet, vilket varit viktigt för oss att förvalta och föra vidare. Trä och linoleum, vita väggar och svarta dörrpartier är tongivande i den uppdaterade versionen.

Programmet, med verksamhetens behov av stora rum för klasser och förskolegrupper, har inrymts i det i grunden granska strama modulsystemet som i och med detta har fått en ny, öppnare struktur.