Namn

Felleshus - Kvarteret Integrationen

PlatsVallastaden, Linköping
KundSamfälligheten Kv. Integrationen
StatusFärdigställt
TeamLudvig Witte, Alvaro Albaizar, Arlinda Dulaj

Felleshuset- en social mötesplats

Felleshuset utgör det sociala navet i kvarteret Integrationen i Linköpingsområdet Vallastaden. Här bereds en mötesplats innehållande en mängd funktioner som de boende delar på. Idén är att huset både ska bjuda in till spontana möten mellan de boende i vardagen och samtidigt fungera som ett komplement till den individuella bostaden. Inneslutet i det 250 kvm stora växthuset finns odlings-, lek- och umgängesytor, övernattningslägenhet, kök och badrum samt en läktare. Kvarterets boende ges här möjligheten att anordna fester, biokvällar, studiecirklar m.m.

I visionen för Vallastaden finns ett uttalat mål om att arbeta med social hållbarhet på olika nivåer i stadsdelen. Felleshuset fungerar i denna vision som byggstenen på kvartersnivå, och det finns motsvarande idéer på både hus- och stadsdelsnivå. På varje gård i området avsätts en yta för denna typ av mötesplats som, förutom sina sociala fördelar, även bidrar till att göra Vallastaden till en grön stadsdel genom den växtlighet som planteras i, på och runtom byggnaden.