Namn

Sirapsvägen

PlatsHökarängen
KundWästbygg
StatusByggt

Ungdomsbostäder vid Hökarängens T-bana

På en bergsknalle, med matbutiken MatDax som västlig granne och tunnelbaneperrongen i Hökarängen i öst, finns en outnyttjad plats med potential.
Platsen uppfattas i dag som en baksida till Hökarängen centrum, och känslan förstärks av den stora parkeringsyta och matbutikens lastkaj som vi också finner här.
I förslaget presenterar vi hur platsen kan livliggöras genom att den outnyttjade bergsknallen bebyggs med en slank lamell i fem våningar som flankerar tunnelbaneperrongen och rymmer ca 80 lägenheter om vardera 35 kvm.

Volymen är placerad uppe på bergsknallen där den långsmala byggnaden knäcker på mitten och bildar en vinkel. Den del av byggnaden som ligger närmast matbutiken är placerad i en nord/sydlig riktning och förhåller sig parallellt med centrumlamellerna och Hökarängens gågata. Den andra delen av den uppbrutna byggnadskroppen anpassar sig till bebyggelsen kring Sirapsvägen och ramar in platsen. Byggnaden bärs av en suterrängvåning i betong som med sin i väst indragna entré ger de ovanliggande fem bostadsvåningarna ett lättare uttryck.

Gestaltningen är modern och avskalad, men med en tydlig anknytning till områdets 50-talsstil, med ljus puts i varierad gräng, räcken i metall samt den kring tunnelbanan ofta förekommande bärande konstruktionen i platsgjuten rå betong.
Gavlarna i puts markerar volymen och ger en slank siluett som upplevs från norr och söder, samt från förbipasserande tåg. Även östfasaden utförs i puts. Här ger fönstersättningen variation mellan två typer av fönsterinramning, där skillnad mellan putsstruktur och nyanser subtilt skapar skuggor och dynamik. Entrésidan mot centrum karaktäriseras av en träfasad i varm kulör i kombination med en uppdaterad version av böljande sociala entrébalkonger. De karakteristiska entrébalkongerna har utbyggda triangelformade hörn med rundad kant, som erbjuder såväl rum för sittplatser i det soliga sydvästläget som plats för odling i krukor. Genom att placera dessa hörn förskjutna, varannan modul på vartannat våningsplan, uppstår ett levande skuggspel på fasaden som ändrar sig beroende på timme och säsong. Slanka smidesräcken i metall följer gångarna och de förskjutna balkongerna.

Inspirationen till att arbeta med trianglar i de utskjutande balkongdelarna kommer från David Helldéns formspråk som är återkommande i olika typer av sicksackade fasader, burspråk och balkonger runt om i Hökarängens 50-talsbebyggelse. David Helldén är också arkitekten bakom Sergels torg.

Planlösningen med ungdomsbostäder, plan 1-5, är identiska sånär som på de i sidled förskjutna balkongerna.
Den glasade upplysta entrén till huset placeras i souterräng med ingång från Sirapsvägen. Framför entrén skapas ett entrétorg med fyra parkeringar varav en bilpoolsplats, cykelparkeringar samt en gemensam uteplats för de boende. Det nya entrétorget hjälper till att befolka och belysa platsen alla tider på dygnet och bidrar med ljus och uppsikt till cykel- och gångstråket längs med matbutikens baksida.
Berghäll och mark runt huset förblir i största möjliga mån en naturtomt likt tidigare med undantag för markhöjden direkt öster om byggnaden som sänks för att ej hamna över färdigt golv på första bostadsplan.