Namn

Las Vega

PlatsVegastaden, Haninge
KundWästbygg Projektutveckling Stockholm AB
StatusByggt
TeamGabriel Wiklund, Mikael Andersson och Kristina Barniskyte.

Markanvisningstävling-Vinnande förslag, nybyggnad bostäder

Vinnarförslaget “Las Vega” bjuder stadsdelen på ett subtilt ljuskonstverk integrerat i två av husens gavlar. Ett mjukt ljusspel för de som passerar med tåget, något att vila ögonen på under de mörka årstiderna och ladda energi. Den södra gaveln blir en identitetsskapande markör som avslutar kvartersbebyggelsen och Vegastaden söderut.

Kvarteret organiseras av fyra trapphusmoduler med lekfullt varierande orientering och höjder. Fasadmaterialen följer volymspelet och växlar mellan glasprofiler och skiffer med olika mönstersättning och kulör. Placeringen av huvudentréer och bokaler med extra rumshöjd samt lägenheter som är förhöjda över gatan skapar en naturlig uppdelning av sockeln i två nivåer vilket ytterligare markerar växlingarna av fasadmaterial i relation till husets uppbyggnad.

Ett tillåtande torg i kvarterets hörn definieras rumsligt av en flexibel paviljongbyggnad som blir till en ryggrad för aktiviteter på torget. Torget har kvällssol och vi ser det som en urban mötesplats för hela Vega, och med rätt aktivitet kan det även bli en dragare för tillresta. Innergården står i kontrast till torget. Den har en lugn romantisk utformning i form av en äppelträdgård “möblerad” med olika zoner för vila och lek mellan träden. Innergården kompletteras med takterrasser som har sol från alla vädersträck. Terrasserna får olika storlek och karaktär i form av varierande växtteman som t.ex. kryddträdgård eller bärodling.

Projektet vann delområde 2 i markanvisningstävlingen för Vegastaden i Haninge. Kvarteret ska vara färdigt samtidigt som Vegastadens nya pendeltågsstation blir klar under 2019.