Namn

Kvarteret Sparren 9

PlatsBrännkyrkagatan
KundStockholmshem
StatusFärdigställt
TeamElin Mark och Gunilla Alstad.

Tidstypisk renovering och ombyggnad

På Brännkyrkagatan ligger Kvarteret Sparren 9, byggt 1948. Huset byggdes som boende för ensamstående mammor, med framförallt små lägenheter om 1-2 RoK, många med pentry. Byggnaden hade inte genomgått någon renovering sedan byggåret och var i behov av en totalrenovering. Renoveringen skulle vara genomgripande men samtidigt utgå ifrån en tidstypisk ombyggnad där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras.

Innan ombyggnaden bestod byggnaden av en källarvåning med skyddsrum (i bruk) samt diverse lokaler, främst förrådsutrymmen, en bottenvåning på halv trappa lokal för f.d. förskola, fem bostadsvåningar och en vindsvåning med en stor lokal samt lägenhetsförråd. Totalt fanns 29 bostadslägenheter.

I projektet byggdes den tomställda förskolan på bottenplanet och lokalen i vindsvåningen om till nya bostäder. Totalt tillskapades fem nya bostäder. Flertalet lägenheter som saknade balkonger fick nya, lägenheterna på de översta våningarna fick nya kungsbalkonger likande de i grannfastigheten.

Renoveringen innefattade även byte av stammar, upprustning av gårdsmiljön, renovering av ytskikt och entrépartier i allmänna utrymmen, tilläggsisolering samt nya fönster. Vid renoveringen valdes material och produkter för att behålla det tidstypiska för fastigheten och i den mån det varit möjligt har befintliga material återanvänts.