Namn

Margarethaskolan

PlatsKnivsta
KundSisyfos gruppen
StatusFärdigställt
TeamLudvig Witte, Peter Kinnmark, Ylva Frid, Kalle Toråker, Eva Nyberg, Filip Jacobsson, Axel Hermansson, Arlinda Dulaj

Hur skulle en lärandemiljö se ut där utbildning, äldreboende, restaurang och odlingsverksamhet möts inom en gemensam ram?

Margarethaskolan är en sån plats, med en skola som är:

  • En skola med plats för 300 elever, årskurs 1-9
  • En förskola med plats för 100 barn
  • Ett bostadsområde med 103 bostäder, lägenheter och radhus om 30-175 kvm
  • Ett företagscenter med 100 kontorsplatser
  • En mix av samhällsservice, t.ex restaurang, café, städ och orangeri
  • En multihall för skolidrott, föreningsverksamhet och allmänhet
  • En park med lekytor, fruktträdgård och orangeri

Ett viktigt ingångsvärde i projektet har varit att låta olika verksamheter dela på vissa ytor, för att både få en mer effektiv lokalanvändning och samtidigt skapa nya synergier. Restaurangen används som matsal för skolelever och intilliggande trygghetsboende. Kvällstid kan denna även fungera för publika evenemang. Tillagningskök servar även förskola. Multihallen kan användas för teater, föreställningar, idrott och evenemang, från orangeriet kan en vikvägg öppnas upp mot hallen till gradänger för sittplatser.

I planeringsprocessen har skolans lärarteam samt elever varit inkluderade. Både genom intervjuer, workshops drivna av oss och övningar som lärarna inkluderat i undervisning t.ex kring användandet av skolans hjärta multisalen.

Vår tidigare kunskap och erfarenhet från träbyggande i bostadsprojekt i Vallastaden gjorde att vi såg potentialen även i detta projekt och tog initiativet till att bygga stommen i trä. Den samlade kunskapen om byggtekniken gjorde att vi kunde applicera byggsystemet på ett skolprogram och göra en rationell samt lättbyggd disposition av skolan.