Namn

Barkarbystaden Kvarter 10

PlatsBarkarby
KundRiksbyggen
Omfattning15 400 kvm
StatusPågående
TeamStina Johansson, Camilla Levin, Daniel Holmberg, Elsa Sjöberg, Arlinda Dulaj

Innovativt bostadskvarter i trä och Noll-CO2 & gröna fasader

I den nya etappen av Barkarbystaden har ”kvarter 10” en central och viktig roll som sammanjämkare av omgivningens olikheter: parken och torget i sydväst, skolan i nordväst, den höga stadsbebyggelsen vid Ålsta allé och radhusbebyggelsen längs Överstegatan. Genom vårt kvarter kan alla dessa delar mötas och förenas i en levande plats för boende och besökare i stadsdelen.

Kvarteret i sig själv länkas samman, av träbyggnadstekniken och det hållbarhetsfokus som genomsyrar material och funktioner. För att på bästa sätt möta angränsande platser och byggnader visar vårt kvarter upp olika karaktärer och skalor i olika riktningar.

De högsta delarna på sju våningar vänder sig mot korsningen vid parken och Ålsta allé med ett betonat hörn. Här får också en lyktlik takbyggnad i glas markera torgets fond. Inspirationen fick vi från glaslanterninen i det gamla flygledartornet på Barkarby flygplats. Mot den lägre skolan och vid korsningen Befälsgatan-Överstegatan passar stadsradhus med egna entréer.

Kvarteret består av sju trapphus plus två längor med ”staplade radhus” med ett delat trapphus. Som en följd av tydliga önskemål på variation i tävlingen så är varje trapphus gestaltat individuellt med olika uttryck. Mot torget och parken har trapphusen kungsvåningar, indragna balkonger samt burspråk för att skapa formmässig variation- fasadmaterial av trä dominerar och används på lite olika sätt i form av paneler listverk och spån. Särskild omsorg har lagts vid att uttrycka skillnader vertikalt inom varje del; sockel, fasad och tak/krön. Taken har dessutom olika utformning med lågrutande tak samt sadeltak. Inspirationen kommer från traditionellt byggande där en slags enkel ordning lyfts av omsorgsfullt utformade detaljer kring socklar, krön och tak med markerade öppna portiker.

Variationen stärks dessutom genom att våningshöjderna varierar. Påtagligt lägre byggnadshöjd i kvarterets västra del gör att man kan få in mycket solljus i kvarteret från eftermiddag och framåt. Detta tillskapar trevliga gårdsrum och möjlighet till odling.