Namn

Nockebyhov

PlatsBromma, Stockholm
KundFamiljebostäder
OmfattningFyra byggnader, ca 9000 kvm
Status2016 - Pågående
TeamLudvig Witte, Alvaro Albaizar, Frida Gunnarsson, Kalle Toråker, Axel Hermansson, Peter Kinnmark och Mariana Bakhuizen

Miljöspetsprojekt invid Judarskogen

Nockebyhov ligger mittemellan Judarskogen och Mälaren, med närhet till både innerstad och natur. Här har vi på uppdrag av Familjebostäder tagit fram ett tillägg av småskaliga flerbostadshus med högt ställda miljöambitioner. Byggnaderna har arbetats fram utifrån kriterierna för Miljöbyggnad guld. Stor omsorg har också lags på landskapsbearbetningen, som tar hänsyn till känslig våtmarksmiljö intill området.

Utformningen tar avstamp i det särpräglade förhållandet mellan bebyggelse och landskap som präglar omgivningen. Det befintliga området, byggt huvudsakligen på 1940-talet, består av låghus med loftgång i två plan, radhus och villor. Bebyggelsen är varierad men arkitektoniskt sammanhängande; husen har putsfasad i varma toner med vita inramningar och svarta plåtdetaljer.

Det nya tillägget görs i utkanten av området och placeras i slänten mot Gubbkärrsvägen. Husen får på så vis två tydliga sidor; en sida i nordost mot Gubbkärrsvägen och en i sydväst mot backen med den befintliga bebyggelsen.
Genom att bebygga Gubbkärrsvägen får den mer karaktär av en mindre stadsgata.

Husen bidrar även till att tydliggöra och rama in entréerna till Tältgatan och Fritidsvägen. Längs med den tätt trafikerade Gubbkärrsvägen läggs ingångar till husen med planteringar och cykelställ på förgårdsmark. Detta bidrar till en vitalare gatubild och en miljö mer anpassad för gående och cyklar.
Den sydostliga sidan som vetter mot den äldre bebyggelsen har utformats för att få en småskaligare och mer detaljerad karaktär och blir den mer privata och intima sidan av husen. Taket lutar kraftigt åt denna sida och hjälper på så vis att dra ner husens skala. Här finns det även balkonger och uteplatser mot grönska och i soligt läge.

Bevarade gamla tallar och ekar bildar tillsammans med plantering av nya träd till generösa gröna barriärer som skärmar av och värnar om det privata både hos de befintliga och de nya husen. De nya husvolymerna hjälper till att avskärma och skapa en lugnare ljudmiljö mot denna sida från trafiken på Gubbkärrsvägen.

På långsidorna har fasaderna stående träpanel, och de grå putsade kortsidorna med sin förskjutning och utstående fönster definierar hörnen och ramar in gatuentréerna till de bakomliggande bostadsområdena. Takens runda siluett och bandplåtinklädnad är en direkt referens till den gamla panncentralen på området som också den kommer omvandlas till bostadshus.