Namn

Trångsundskolan

PlatsLöparvägen 4
KundHuge/Olle hellström
StatusByggt

Ny högstadiebyggnad

Trångsundskolan är en vackert belägen F-9 skola uppdelad på flera byggnader från i huvudsak 1960-talet. Tomten för nybyggnationen är relativt kraftigt sluttande mot befintlig villabebyggelse som angränsar i den nedre delen av tomten. Omfattande solstudier togs fram för att forma en volym som störde den befintliga villabebyggelsen så lite som möjligt. En souterrängbyggnaden med varierad planstruktur, generösa glasytor med utblickar mot terrängen formade den nya skolbyggnaden. Grundtemat bygger på en genomgående centralhall med lärosalar på bägge sidor i två plan. Här ligger huvudentrén mot gården till de befintliga skolbyggnaderna. En generös trappa förbinder de bägge planen. Trappans centrala roll i byggnaden förstärks ytterligare av lanterninen ovanför som bidrar till ljuset och luftigheten i rummet.

Klassrummen och grupprummen får alla en egen karaktär beroende på väderstreck, placering i byggnaden och tilllägg som burspråk, uteplatser, balkonger mm. Stor omtanke har lagts ner på material, detaljer, akustik, och belysning.