Namn

LSS-boende i Upplands Väsby

PlatsBaldersvägen
KundUpplands Väsby kommun/Torgny Fredling
StatusByggt
TeamGabriel Wiklund, Gunilla Alstad och Mikael Andersson.

Naturnära LSS-boende i Upplands Väsby

Under 2015 uppförde kommunen i Upplands Väsby ett gruppboende på en tomt i anslutning till Sanda skogens friluftsområde. Hösten 2014 anlitades vi för att ta fram förslag på en byggnad för 6 boende och de gemensamma utrymmen som dessa kräver. Under vintern 2014 togs en förfrågningshandling fram i samarbete med övriga av kommunen anlitade konsulter.

Målet var att skapa en fullvärdig bostad till de boende som nås såväl neutralt som från de gemensamma utrymmena placerade i mitten av byggnaden. På baksidan finns en stor uteplats i anslutning till en trädgård som gränsar till skogen i nordöst. Varje bostad har en egen uteplats, som är avskild från den övriga med växtlighet. I anslutning till denna finns bostadens lägenhetsförråd och plats för cykelförvaring, på tomten finns också byggnader för gemensamma förråd och en cykelparkering.

Byggnadens fasader är i tegel respektive puts, och taken är belagt med planplåt. Kulörerna valdes i jordtoner för att smälta in i omgivningen.