Namn

Valsta aktivitetshus

PlatsValsta torg
KundSigtuna kommun
Omfattning2320 kvm
StatusTävlingsbidrag

Förslag till profilbyggnad mitt på torget

Ett aktivitetshus har den stora fördelen att kunna erbjuda aktiviteter för hela familjen på ett och samma ställe – I detta förslag tänker vi att bredden av möjliga aktiviteter från morgon till kväll är det som gör det möjligt. I aktivitetshuset finns plats för lek och träning, bibliotek, hantverk samt dans och musik för barn och unga. För vuxna erbjuds motsvarande men med fokus på bibliotek och kursverksamhet och hantverk. Byggnaden stärks ytterligare genom att innehålla samhällsfunktioner som kommunens kontaktcenter och dess öppna aktiviteter.

Denna mötesplats blir ännu mer lättillgänglig för att de placeras nära alla andra viktiga servicefunktioner i centrum. Byggnaden knyter ihop och samlar medborgarna över generationsgränserna i en välkomnande mötesplats. Det är en byggnad som vänder sig med 4 öppna fasader i alla väderstreck och bjuder in från alla håll både som gestalt och funktion men med en huvudentré som vänder sig mot det lilla handelstorget i norr, som på detta sätt får en ny fasad som ger ett skyddat och trevligt stadsrum och på ett naturligt sätt knyter ihop de närliggande funktionerna kring köpcentrat, restaurangerna och vårdcentralen på andra sidan gatan och förstås det nya Aktivitetshuset som ett nytt och starkt fokus.
Den befintliga lekplatsen som finns idag delvis flyttar vi och delvis kompletterar vi med några nya lekredskap. Denna riktar sig främst mot de små barnen. Inne i nya aktivitetshuset och på torget finns lek-aktiviteter för de stora barnen.

Bilder: Andreu Taberner/ Witte Sundell