2021.06.28

Högalidskyrkan, ombyggnad och renovering

På uppdrag av KFS, (Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm) arbetar Witte Sundell för närvarande med restaurering och ombyggnad av Högalidskyrkan på Södermalm. Församlingen vill bredda användningen av kyrkobyggnaden genom att skapa mer utrymme för sammankomster, samtal och sin administrativa verksamhet. Kulturhistoriska värden står i centrum när tillägg och ändringar görs i denna känsliga miljö. Witte Sundell har fått i uppdrag att vidareutveckla systemhandlingar framtagna av Johan Celsing Arkitektkontor AB.

Högalidskyrkan uppfördes 1923 efter Ivar Tengboms ritningar och anses vara en av den svenska nationalromantikens främsta arkitektoniska verk. Interiören är utförd av Tengbom och tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare. Kyrkan har genomgått mycket få ändringar sedan byggnadstiden och är i behov av en omfattande restaurering både in- och utvändigt. Även bristfällig tillgänglighet och brandskydd i kyrkan behöver åtgärdas för att uppfylla dagens krav och ge möjligheten att möta fler besökare med olika behov.

Ombyggnaden innebär att nya rum tillskapas i idag outgrävda utrymmen under kyrkorummet och outnyttjade ytor i övriga delar av kyrkan anpassas för nya användningsområden. Ett öppet kyrktorg kommer möta besökaren direkt när de kliver in i kyrkorummet och ge kyrkan en mer inbjudande karaktär. Genom att planera alla ändringar och tillägg med stor omsorg och varsamhet ges kyrkan möjlighet till en mer flexibel användning utan att förlora sina höga arkitektoniska värden.

2021.06.04

Witte Sundell + Stockholmshem

Vi har tecknat ett nytt ramavtal med Stockholmshem för ombyggnad!

Tillsammans med Stockholmshem har vi, genom Sundell arkitekter, de senaste åren utfört ett flertal intressanta ombyggnadsprojekt.

Sundell arkitekter har haft kontinuerliga ramavtal med Stockholmshem sedan slutet av 1970-talet, och vi är därför jätteglada att Witte Sundell nu bygger vidare på den traditionen.

Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete!

2021.05.31

WS söker handläggande arkitekt till bostadsstudion & BIM- projektör

Vårt företag växer och vi söker nu två nya medarbetare! hos oss blir du en del av ett företag där ett bra team är grunden i allt vi gör. Välkommen att höra av dig

Handläggande arkitekt till bostadstudion. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att handlägga bostadsprojekt, god förmåga till kommunikation och är trygg i ditt arbetssätt. Vårt arbete sker uteslutande i Revit, och därför krävs vana av detta.

BIM-projektör. Vi söker dig, byggnadsingenjör som älskar Revit och har vana av projektering och BIM-ansvar i projekt. Du behöver vara en nyfiken, kreativ problemlösare med god pedagogisk förmåga. 

Välkommen med din ansökan till jobb@wittesundell.se senast den 23 juni 2021. Frågor besvaras av Stina Johansson tel. 076 827 11 15 eller Nanna Thelander tel. 076 827 11 19. www.wittesundell.se

2021.04.01

Vi välkomnar vår nya medarbetare Elsa Sjögren

Välkommen till kontoret säger vi till vår nya medarbetare Elsa! Elsa kommer arbeta i vårt bostadsteam och har stor erfarenhet av bostadsprojekt. Hon kommer närmast från Winroth arkitekter men har tidigare arbetat länge hos Ripellino Arkitekter. Vi är väldigt glada att ha henne på plats! 

2020.12.17

WS söker söker senior handläggande arkitekt

Vårt arbete med kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, transformation och utveckling av äldre bebyggelse uppmärksammas! Hos oss blir du en del av ett företag där ett bra team är grunden i allt vi gör. Välkommen att höra av dig!

Senior handläggande arkitekt: Vi söker dig med stor kunskap om detaljer, van vid utförandeetreprenader och med inriktning mot kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. God förmåga till kommunikation och är trygg i ditt arbetssätt. Krav är minst 10 års arbetserfarenhet, meriterande är KUL certifiering och restaureringsutbildning på KKH.

Välkommen med din ansökan till jobb@wittesundell.se, senast den 12 januari. Frågor besvaras av Elin Mark, ansvarig för vår ombyggnadsstudio på elin.mark@wittesundell.se. OBS märk ansökan ”Ombyggnad”

2020.11.30

WS söker handläggande arkitekt & medverkande arkitekt

Vårt företag växer och vi söker nu två medarbetare till vår bostadsstudio! Hos oss blir du en del av ett företag där ett bra team är grunden i allt vi gör. Välkommen att höra av dig! Handläggande arkitekt: Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att handlägga bostadsprojekt, god förmåga till kommunikation och är trygg i ditt arbetssätt. Vårt arbete sker uteslutande i Revit, och därför krävs vana av detta. Medverkande arkitekt: Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med bostadsprojekt samt har goda kunskaper i SketchUp och bildskapande. Kunskaper i Revit är meriterande. Välkommen med din ansökan till jobb@wittesundell.se, senast den 8 januari. Frågor besvaras av Stina Johansson, ansvarig för vår bostadsstudio, tel 076-827 11 15.

2020.09.22

Stina Johansson blir ny uppdragsledare inom bostad & stadsbyggnad på Witte Sundell

Stina Johansson blir ny uppdragsledare inom bostad & stadsbyggnad på Witte Sundell. Välkommen till Witte Sundell säger vi till vår nya medarbetare Stina! Stina Johansson kommer tillsammans med Nanna Thelander att leda vårt bostadsteam och ansvara för att utveckla vårt kompetensområde kring nybyggnad bostad och stadsbyggnad. Stina har lång erfarenhet av stadsbyggnad och gestaltning av bostäder från tidigt skede till färdigställande. Två av hennes bostadsprojekt under tidigare anställning har nominerats till bostadspriset. Stina kommer härnäst från Tham Videgård arkitekter. Varmt välkommen till oss!

2020.09.09

Seniorbostäder för ökad livskvalitet och hälsa

Seniorbostäder för ökad livskvalitet och hälsa. På uppdrag av Micasa arbetar Witte Sundell just nu med omvandling av delar av kvarteret Dalen i Sandsborg, söder om Stockholm. Uppdraget är att omvandla fastigheten till seniorbostäder, och göra strategiska förändringar i byggnaden som främjar sociala mötesplatser och gemenskap.

I förslaget har vi arbetat med att bearbeta de långa, mörka korridorer som präglar huset idag. Genom att här och var öppna upp dem till gemensamma rum kan korridoren bli mer av en yta att vistas på, som kompletterar den egna lägenheten. Tanken är att de olika rummen ska ha lite olika karaktär, som ett pärlband av olika teman och aktiviteter i byggnaden. Förändringen kommer också släppa in dagsljus och utsikt i byggnaden.

Förhoppningen är att det ska kunna bli ett exempel på hur strategiska förändringar i en befintlig byggnad kan skapa en miljö som gör det lättare att knyta nya bekantskaper, och ha en aktiv och kreativ samvaro.

2020.06.15

Margarethaskolan på väg upp

Margarethaskolan på väg upp. Nu är hela stommen på plats för Margarethaskolan i Knivsta uppe! Skolan byggs helt i trä och kommer ha plats för 400 elever. Dessutom byggs den till ungefär halva kostnaden av vad det normalt kostar att uppföra skolor. Projektet har gett oss möjlighet att utforska träets potential som byggmaterial för kostnadseffektivt alternativ vid större byggnader, något som kräver en kombination av kunskap om byggnadssystemet och hur byggnaden planeras invändigt. Mer finns att läsa HÄR.

2020.06.12

Byggstart för Tomtbergaskolan

Byggstart för Tomtbergaskolan! Nu är arbetena i full gång vid Tomtbergaskolan i Huddinge! Skolbyggnaden från 1923 utökas för att ge plats för ytterligare 400 elever till hösten 2021. Samtidigt pågår varsam renovering och omvandling av den befintliga skolbyggnaden. Vi har arbetat för att den ursprungliga byggnaden ska fortsätta vara huvudmotiv i stadsbilden genom att placera tillbyggnaden bakom den. Samtidigt ger tillskottet av lokaler en möjlighet att föra in nya typer av läromiljöer. Fönsternischer, korridorer och ljusgård – allt är del av en flexibel läromiljö. Läs mer om projektetHÄR.

2020.02.04

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor inreds med återbruk! 27 ton koldioxid, 20 ton material och 1,6 miljoner kronor – det blir besparingen av att använda befintliga möbler på Ekobrottsmyndighetens nya huvudkontor.

Befintliga möbler skulle med, och planlösningen i de nya lokalerna skulle vara kvar för att hålla nere kostnaderna. Det var utgångspunkten när Witte Sundell fick uppdraget att utforma de lokaler som Ekobrottsmyndighetens huvudkontor flyttar till i maj. Genom ett nytt beräkningsverktyg har värdet av återbruket kunnat beräknas – drygt 27 ton koldioxid sparas genom att använda möbler, glaspartier och textilier på nytt istället för att köpa nytt.

– Det unika med de här uppdraget är att vi kunnat redovisa en konkret siffra på vad återbruk bidrar med i ett företags hållbarhetsarbete, säger Ylva Frid som är arkitekt för uppdraget och ansvarat för studien.

Golvmattor, väggkulör och kaffestationer är i princip det enda som är nytt, och har därför valts med omsorg för att lyfta fram de befintliga möblerna på nya sätt. I samarbete med en konstnär togs en serie fotografier fram som blir fondväggar i mötesrummen, och är valda för att fånga upp nyanserna i befintligt möblemang på nya sätt. Golven är från det svenska företaget Bolon, och valdes dels för sitt textila uttryck som påminner om ett linnetyg, dels för sin höga miljöprestanda och egenskaper för sunt inomhusklimat. Kontorets nya pentryn utförs med stommar av biokomposit från Puustelli.

– Ett problem med att jobba med återbruk är att många av de produkter som väljs idag har så kort livslängd och inte går att reparera. Köksstommar är exempelvis oftast i spånskiva – ett material som har kort livslängd och är svårt att reparera. Här har vi istället valt kök med lång livslängd som dessutom enkelt kan byggas om ifall behoven ändras. På det sättet har vi även skapat möjligheter för framtidens återbruk, säger Ylva Frid.

För att utveckla det här arbetssättet krävs att branschen hänger på, och erbjuder tjänster som gör det möjligt att reparera och förändra de föremål vi omger oss med. –Det sätt vi konsumerat möbler och inredning på nu är absolut inte hållbart. Men går man in med utgångspunkten att ta tillvara det som finns på bästa sätt, så öppnar det också för nya och roliga sätt att beställa produkter och tjänster. Det visade sig tillexempel gå alldeles utmärkt att be Swedese sy upp nya klädslar till soffor som de levererade för drygt tio år sedan. Den typen av tjänster och affärsmodeller är det vi behöver mer av – en omställning av branschens sätt att tänka och agera, säger Ylva Frid.

2020.01.29

Ny organisation

Witte Sundell lanserar ny organisation! Ombyggnad, samhälls- fastigheter och bostäder blir tre tydliga kompetensområden när Witte Sundell arkitekter lanserar ny organisation. Kontoret stärker också sin kompetens inom bostad med rekryteringen av Nanna Thelander.

– Med vår nya organisation blir vi både bredare och spetsigare, säger Ludvig Witte, VD på Witte Sundell. Under hösten har vi ägnat oss åt sammanslagningen av Arkitektstudio Witte och Sundell arkitekter, och nu tar vi steget att lansera den nya organisationsformen. Våra befintliga affärsområden stärks och utvecklas, samtidigt som nya synergier uppstår mellan dem.

Witte Sundell gör med den nya organisationen en tydlig satsning på ombyggnad. – Att arbeta med hållbarhet inom nyproduktion är idag en självklarhet, men det absolut mest hållbara man kan göra är ju att behålla något som redan finns. Vi är helt övertygade om att framtidens arkitekturuppdrag i allt högre utsträckning kommer finnas inom det befintliga, säger Ylva Frid, som tillsammans med Elin Mark tillträder som ansvarig för kompetensområde ombyggnad & fastighetsförädling. Elin Mark är sedan tidigare kontorschef och har varit ansvarig arkitekt inom nybyggnad av bostäder. Förflyttningen är ett strategiskt sätt att integrera kompetens som utvecklas inom olika områden och dra nytta av dem på nya sätt.

-Genom att identifiera värdena i det befintliga går det också ta tillvara dem och förfina dem i samband med en ombyggnad, säger Elin Mark. Det är det vi menar med förädling – att höja värdet på en fastighet genom att se och ta tillvara det som redan finns. Vår kompetens handlar om att ha öga för slumrande kvaliteter, ta fram dem i ljuset, och därmed höja värdet med små medel.

Nanna Thelander lyfter också betydelsen av att bygga i relation till platsen och historien. -En stad som Stockholm har så många tidslager. När något nytt byggs, så adderas ytterligare ett lager, men det måste stå i tydlig dialog med det som finns där sedan tidigare. Den medvetenheten ser jag är stor på Witte Sundell, och var en anledning till att jag sökte mig hit.

Ludvig Witte kommer tillsammans med Mats Lennfalk ansvara för tredje kompetensområdet samhällsfastigheter som omfattar skolor, vårdboende och kontor.

2020.01.23

Välkommen Nanna

Välkommen Nanna! Vi börjar det nya året med att hälsa vår nya medarbetare Nanna Thelander varmt välkommen till kontoret! Nanna kommer leda vårt bostadsteam och ansvara för att utveckla vårt kompetensområde kring nybyggnad. Nanna kommer närmast från Ripellino arkitekter och har lång erfarenhet av komplexa nybyggnadsprojekt. Vi är väldigt glada att ha henne på plats!

2019.12.19

Julkort 2019

God Jul! Under hösten har Arkitektstudio Witte och Sundell Arkitekter gått samman till Witte Sundell. Vi har också intensifierat vårt arbete med att minska byggnadens miljö- och klimatbelastning. I ett pågående uppdrag med omvandling av en befintlig byggnad(som vi satte på årets julkort) föreslog vi att återanvända stålstommen istället för att riva och bygga nytt – en åtgärd som skulle ge en besparing på omkring 250 ton koldioxid. 2020 kommer vi fortsätta detta arbetet!

Nu önskar vi alla en riktigt god jul och gott nytt år!

2019.12.12

Nytt Uppdrag – Prisman

Omvandling av centrum! Kustbostäder har gett oss i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av en centrumfastighet i Oxelösund. Fastigheten ligger i centrala Oxelösund i anslutning till stadens torg och park samt granne med Bengt Lindroos och Hans Borgströms EPA varuhus ritat år 1962. Idag används byggnaden till kommersiella verksamheter men byggnaden är sliten och dyr i drift. Behov av ca. 2 000 kvm lokalyta samt bostäder i 3 till 4 våningar. Witte Sundell utreder även möjligheten att bevara delar av konstruktionen i den befintliga byggnaden för ett så hållbart byggande.

2019.11.15

Nytt uppdrag – Fruängsgården

Seniorboende, Fruängen! Vi arbetar tillsammans med Micasa med en förstudie för ombyggnad av Fruängsgården, ett byggnadskomplex inte långt från Fruängens centrum som byggts i etapper från 1970-1980-talet. Fruängsgårdens servicehus är idag en samlingsplats och bostad åt många äldre med gym, restaurang och samlingssal med olika aktiviteter. Serviceboenden om totalt 11 000 kvm ska byggas om till större vård- och omsorgslägenheter och seniorboende med balkonger och gemensamma utrymmen. Med denna ombyggnad ska vi säkerställa framtidens behov av och krav på boenden för äldre uppfylls och att det även i framtiden blir en trivsam samlingsplats.

2019.10.03

Witte + Sundell blir ett!

Witte + Sundell blir ett! Nu kan vi äntligen berätta den roliga nyheten att Arkitektstudio Witte förvärvat Sundell arkitekter. Tillsammans blir vi nu omkring 20 personer, med både arkitekter och ingenjörer ombord. Hösten blir starten på en spännande resa där vi ska flytta ihop och bygga upp en gemensam organisation. Det ser vi fram emot!