Namn

Tomtbergaskolan

PlatsHuddinge
KundHuddinge Samhällsfastigheter
StatusPågående

Omvandling och tillbyggnad av Huddinges första skola

Tomtbergaskolan i Huddinge står inför en omfattande upprustning och förnyelse. Man vill utöka skolans kapacitet till en fyrparallellig F-6 skola med ytterligare ca 400 elever, sammanlagt ska skolan rymma 840 elever. Förutom att renovera de befintliga skolbyggnaderna planerar man därför att uppföra ett skolhus parallellt med den ursprungliga byggnadskroppen, på platsen för den nuvarande grusplanen i nordväst.

Ett uttalat syfte i planbeskrivningen till den gällande detaljplanen är att den befintliga skolans kulturhistoriska värden ska säkerställas och bevaras. Tillbyggnaden ska underordnas den ursprungliga skolbyggnaden-som även fortsättningsvis ska dominera stadsbilden.