Namn

Tomtbergaskolan

PlatsKommunalvägen, Huddinge
KundHuddinge samhällsfastigheter
Omfattning12500 kvm BTA (ombyggnad 5200 kvm, nybyggnad 7300 kvm)
Status2014-Färdigställt
TeamMats Lennfalk, Mikael Andersson, Vicky Skondras, Kristina Barniskyte och Joakim Rosén.

Omvandling och tillbyggnad av Huddinges första skola

Tomtbergaskolan, uppförd 1923, tillhör Huddinges äldre bebyggelse tillsammans med kyrkan, prästskolan och prästgården. För att möta dagens behov av fler elevplatser utförs nu en större om- och tillbyggnad av skolan. Kapaciteten ska ökas med ytterligare 400 elevplatser.

På uppdrag av Huddinge samhällsfastigheter har Witte Sundell utformat en ny årsring till Tomtbergaskolan. I mötet mellan den gedigna folkskolebyggnadens arkitektur och dagens pedagogik uppstår en skolmiljö med variation och flexibilitet. Ambitionen är att den ursprungliga huvudbyggnaden ska behålla sin framträdande plats i stadsbilden med en tillbyggnad som varsamt inordnar sig bakom den äldre byggnaden. I samband med ombyggnaden görs även en varsam renovering av ursprungsbyggnaden där ursprungliga drag återskapas.

Tillbyggnaden utförs som fyra nya byggnader, som grupperas på baksidan av huvudbyggnaden. En glasad ljusgård binder samman de nya byggnaderna med den befintliga, och bildar en ny mötesplats och gemensamt nav för skolan. Glasräcken på varje våningsplan i ljusgården smyckas av sagofigurer av illustratören Anna Höglund. I anslutning till ljusgården skapas också en ny huvudentré för Tomtbergaskolan.

Den nya skolbyggnaden har planerats med inbyggd flexibilitet för att enkelt kunna ställas om i framtiden och även för att stödja kreativa arbetsformer i vardaglig användning. Även den befintliga byggnaden får mer flexibilitet i rumsfördelningen och den ursprungliga rymden i korridorerna har återskapats.

Witte Sundell har arbetat fram koncept och programhandling för skolan och ansvarat för detaljplaneskedet. System- och bygghandlingar har tagits fram i samarbete med HMXW arkitekter.