Namn

Siljan 5

PlatsÅrsta
KundBesqab
Omfattning6 300 kvm
StatusPågående
TeamLudvig Witte, Stina Johansson, Elsa Sjögren, Axel Hermansson, Peter Kinnmark och Hedvig Lindgren

Anpassning till platsen

På Tavelsjövägens sydvästra sida finns en norrvänd skogsbacke. Växtligheten är naturlig och lätt tufsig. I kanten vid Tavelsjövägen finns en del improviserade parkeringsplatser. Landskapet innebär suterrängbebyggelse och lite sämre dagsljusförhållande än normalläget.

De nya byggnaderna innebär en förtätning av det existerande bostadsområdet. Det ger naturliga referenser i de omgivande byggnadstyperna, skala, färgsättning och material. Bebyggelsen utgör naturligt områdets tonala mitt eller bakgrund och förslaget ges generellt en lågmäld form.

Tre typologier har prövats: Gavel mot gata, Hus i park samt Smalhus längs gata. Förslagets volymer innebär en hybrid mellan samtida bostadsmått – vilket ger relativt bastanta volymer – och fyrtiotalets smäckrare ideal. För att samspela med den etablerade skalan har förslaget gestaltats som par av mindre volymer. Det ger utvändiga mått som harmoniserar med omgivningarnas. Våningsantalet är valt som en kompromiss mellan smalhusen längs Tavelsjövägen och punkthusen vid Siljansvägen uppe på den intilliggande höjden.

Förslagets typologi

Förslaget – gavel mot gata – utgörs av fyra par volymer med sadeltak, där kortsidan vetter mot gatan. Volymerna placeras så att de följer gaturummets takt. Bebyggelsen är i någon mån synlig från Storängsparken. Byggnaderna är placerade så att de respekterar områdets stråk och så att gavlarna blir synliga i fonden mellan de existerande smalhusen. Mellan de två mittersta husen integreras ett garage med en upphöjd gård ovanpå. Garaget utförs i ljust varmgrått tegel. Bostadsvolymerna utförs i ljust varmgrå puts. Fönsterkarmar, fyllningar, balkongräcken etc målas benvita.

Bilder: Besqab/Studio Superb