Namn

Kv. Åldermannen

PlatsSlättgårdsvägen 39-41
KundOther Group AB
Omfattning14 lägenheter, 1900 kvm bta
StatusByggt
TeamLudvig Witte, Roberto Dada och Elin Mark.

Vinterträdgårdar & Cederspån

Witte Sundell arbetade 2011 fram en detaljplaneändring längs Slättgårdsvägen strax söder om Mälarhöjdens skola.

Bebyggelsen norr om tomten bestod av flerbostadshus på två till tre våningar samt skolan i något större skala, medan närområdet söderut dominerades av tvåvåningsvillor i varierande storlek. Tomten var bullerutsatt från Slättgårdsvägen och terrängen kuperad med en skogsbacke i öster som leder upp till ett daghem.

Genom att placera ett lamellhus längst med Slättgårdsvägen kunde tysta uteplatser åt öster. Byggnaden föreslogs bli tre våningar med inredd vind och parkering med 1 bilplats per lägenhet i källarplan, där även rum för cykelparkering anordnas. Lokaler i bottenvåning bedömdes inte realistiskt på denna plats.

I förslaget fick samtliga lägenheter balkong mot tyst sida och några fick även uteplats eller balkong mot väster. Utöver detta innehöll förslaget gemensam lek- och uteplats på innergården samt koncept på små vinterträdgårdar på etageplan överst i huset.

Byggnadens volym minimeras genom förskjutningar som bryter upp byggnadens längd i fraktioner och tillför vertikala riktningar. Även husets kortsidor trappas så att huset får en smal siluett från sidan vilket samtidigt förbättrar bullersituationen.
Fasadmaterial är tegel på de tre våningsplanen och cederträ på vindsvåningen, samt detaljer i mässing och trä. Byggnaden har två trapphus med hiss. Varje plan innehåller c:a 4 lägenheter och de översta lägenheterna är i etage med vindsvåningen.