Namn

Kv Integrationen

PlatsVallastaden, Linköping
KundMiland Group
Omfattning14 lägenheter, 1 lokal
StatusByggt

Bostadshus i Massivträ

Kv Integrationen är ett flerbostadshus helt byggt i trä uppfört till bomässan i Vallastaden 2017. Både materialval och formgivning är noga övervägda för att minimera byggnadens klimatpåverkan både i byggskedet och under hela dess livslängd. Byggnaden är klassad som passivhus, och kräver alltså inget tillskott av energi för uppvärmning.

Den tillåtna höjden på tomten var högst fyra våningar, men byggnadshöjden var inte styrd i detaljplanen. Det gav utrymme för att göra extra höga våningsplan, och skapa bostäder med nära fyra meter i takhöjd.

Det ger en boendemiljö utöver det vanliga, med luftiga vardagsrum och upphöjda sovloft.

Huset markerar ett viktigt hörn på en av de gator som förbinder norra och södra delen av Vallastaden. Mycket arbete har lagts på att skapa en modern ornamenterad träfasad med historiska referenser. Fönstren markeras med subtila reliefer, och i fasaden mot gatan finns också en springbrunn för törstiga förbipasserande. På taket finns förråd till lägenheterna och en vinterträdgård i glas för möten och odling. På de övriga takytorna växer sedum.

I projektet har Witte Sundell fungerat både som arkitekt och byggherre, i samarbete med en bostadsutvecklare. Det har gett utrymme att pröva nya sätt att bygga boendemiljöer, och att ta en arkitektroll med ansvar för alla delar av projekteringen.