Namn

Brf Jupiter

PlatsGrindtorp, Täby
KundBrf Jupiter
Omfattning844 lgh, 9 lokaler, 63 242 m2 BOA, 7 956 m2 LOA, 71 198 m2 BTA
StatusFärdigt 2016

Renovering av kulturklassade byggnader

2010 fick vi i uppdrag av Brf Jupiter att rita förslagshandlingar, bygghandlingar samt tillvalskatalog för stambyte och renovering av badrum, tvättstugor och lokaler i föreningens tre kulturklassade byggnader. Fastigheten ritades ursprungligen av C Strehlenert och O Elgquist för HSB och stod färdiga 1964. Renoveringen av badrum utfördes med kvarboende vilket innebar att extra omsorg lades vid att minimera störningar och och maximera effektiviteten vid genomförandet. Med 844 lägenheter och en palett av varierande verksamheter i lokalerna (förskola, hårsalong, måleri, hemtjänst och föreningens egen fina samlingslokal Ganymedes) fick vi en engagerande utmaning och en sällsynt möjlighet att omsätta de flesta av våra färdigheter i praktiken. Projektets tempo och längd beslutades i nära samarbete med föreningens styrelse och gav oss möjlighet att få en djupgående kännedom om fastigheten och dess detaljer samt god kontakt med de olika verksamheterna och med några av de boende, varav ett flertal flyttat in då huset var nytt. När det första skedet med stamrenovering av badrum var färdigt, fortsatte arbetet med tvättstugorna och de uthyrda lokalerna. Då fastigheterna har en mängd välbevarade originaldetaljer tänkte vi noga igenom materialval och utformning för att passa in i det mycket tidstypiska uttrycket. Brf Jupiter var ett stort, givande och roligt projekt där vi lärde oss mycket om den svenska modernismen och miljonprogrammets filosofi om bostäders inneboende goda kvaliteter.