Namn

Häggviks Dunge

PlatsSollentuna
KundBesqab
Omfattning86 lägenheter 1-6 rok
StatusPågående
TeamLudvig Witte, Filip Jacobson, Terese Dahlberg, Stina Johansson och Hedvig Lindgren.

Möte mellan trädgård, hus och skog

Häggviks Dunge ligger i slutet av Sänkhagsvägen, invid Häggviksskolan. Det är ett centralt läge i Häggvik, nära både buss- och pendeltågförbindelser. Längs Sänkhagsvägen i väster finns de populära storgårdskvarteren från 1950-talet.

Det nya kvarteret utgör en ny modern årsring i området samtidigt som det relaterar till det kulturhistoriskt värdefulla grannkvarterens kvaliteter och skala. Husen, som får varierade höjder och putsade fasader i varma kulörer, placeras runt ett öppet gårdsrum inbäddat i den lummiga skogsdungen.

Den högre huskroppen med sju våningar blir till ett utropstecken vid kvarterets möte med Sänkhagsvägen. Bakom den öppna entréfasaden, i suterrängvåning mot gatan, ryms infart till garage för bilar och cyklar, cykelverkstad och källarförråd. Den rymliga huvudentrén leder vidare till den upphöjda, gröna gården. Innanför punkthuset bildar två smala huskroppar i fyra respektive fem våningar en skyddande u-form kring gården, som även kan nås via en stig från gatan. Höjderna på tomten utnyttjas till att gården underbyggs med garage, och söderläget utnyttjas till att bebyggelsen i huvudsak får balkonger i söder-och västerläge, mot innergårdens trädgård. På balkongerna ligger integrerade indragna förråd. Alla flerrumslägenheter är genomgående med en trevlig och öppen planlösning med flera möjligheter, och på så vis öppnar de sig mot både gård och skog. I huset mot Sänkhaksvägen har flera lägenheter både balkong i förmiddagssol mot gården samt balkong i kvällssol mot väster.

Den nya gårdsbildningen tar tillvara de befintliga kvaliteterna med de gamla tallarna, karaktärsfull blockterräng och skogsholmar som finns på platsen sedan innan.

De öppna gårdarna samt mötet mellan trädgård, hus och skog har varit en stor inspiration i projektet.

Arkitekturen är modern men tillbakadragen, och har genom proportioner, materialval och detaljer en diskret flirt med det intilliggande kvarterets 50-talskaraktär. Häggviks Dunge utgör en övergång från grannkvarterets öppna trädgårdsstadsmiljö, till det lummiga skogspartiet i öster med fina naturkvaliteter. Den lätta och sammanhängande balkongstrukturen med pelare och transparenta räcken mot gården lu­tar sig mot den tyngre huskroppen som en bokhylla mot en vägg. Strukturen lämnar utrymme åt de slanka husgavlarna och på så sätt framhävs huskropparna som fyra tydliga volymer med tyngd, placerade i skogsdungen för att bjuda in skogen och samtidigt rama in gården.

Bilder: Besqab/Studio Superb