Namn

Brf Tetris

PlatsHökarängen
KundBesqab
Omfattning100 lägenheter, 1-4 RoK
StatusByggt
TeamElin Mark, Kalle Toråker, Eva Nyberg, Arlinda Dulaj, Filip Jacobson och Andrea Helmestam.

Brf Tetris

Precis öster om Hökarängens Centrum ligger Brf Tetris; ett nytt bostadskvarter som bildar ett tillskott till Hökarängens klassiska lamellhusbebyggelse från 1940-talet.

Det nya kvarteret består av tre hus som inrymmer totalt 100 lägenheter från 1 Rok till 4 Rok. Tisdagsvägen förlängs och får en entréplats som möjliggör en infart till ett nytt garage med 27 platser samt markparkeringar i närhet till bostäderna. Husens entréer ligger alla i relation till den nya entréplatsen.

I direkt anslutning till husen finns ett stort grönområde som sträcker sig österut hela vägen till Drevviken. Bostadsgårdar och flertalet privata uteplatser ligger vända mot söder och angränsar direkt till grönområdet.

Husvolymerna utformas som sadeltakslameller i fyra våningar plus vind. Husen är utformade med samma koncept för gestaltning, men på olika sätt för att anpassas till plats och funktion samt ge variation.
Hus 1 längst i öster, där garaget är placerat, är utformad som en rak lamell. Mittenhuset, hus 2, är format som en kortare volym för att tillåta utblickar och passager till grönområdet på båda sidor. Volymen i väster, hus 3, har ett förskjutet fasadliv för att på bästa sätt inpassa sig till befintliga gångvägar och terräng. Gavlarna har utformats med tillägg av en mindre volym i tre våningar, även den med sadeltak, vilket ger en nedtrappning av volymerna och en skala som samspelar med befintliga hus i området.
Samtliga gavlar utförs i en ljus slät betong. Även fönster och balkonger som är placerade på gavlarna utförs i samma ljusa ton.

Byggnadernas långsidor däremot är mer kulörta men följer konceptet med ett monokromt utförande i toner som passar den befintliga bebyggelsens fasadkulörer. Fasadens små nivåskillnader ger skuggningar och ett levande fasadmönster som framträder olika beroende på årstid och klockslag.

I utformningen av bostäderna har vi aktivt jobbat med planlösningar som är anpassningsbara för olika önskemål. En lägenhet på 2 Rok kan göras till en minitrea och 4 Rok kan göras till en rymlig 3 Rok, flexibelt efter olika behov. I kvarteret planeras även för ett antal loftlägenheter om 1-2 Rok + loft vilka får en helt unik karaktär med sovloft och en generös rumshöjd. Lägenheter från 2 Rok – 4 Rok är genomgående och har utsikt både mot gården och omgivande natur och gaturum.