Namn

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Ombyggnad och inredning

PlatsStockholm
KundEkobrottsmyndigheten
Omfattningca 1680 kvm, 70 arbetsplatser
StatusFärdigställt
TeamYlva Frid

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor inrett med återbruk!

När Ekobrottsmyndigheten flyttade sitt huvudkontor till nya lokaler var ambitionen att ligga i framkant gällande miljömässig hållbarhet och varsamhet om ekonomiska resurser. Befintliga möbler skulle med, och planlösningen i de nya lokalerna skulle behållas. Den nya lokalen finns i ett kontorshus från 1962 och omfattar 1680 kvm fördelade över sex våningsplan. I ombyggnaden har ambitionen varit att lyfta fram husets ursprungliga karaktär, samt få in mer dagsljus och rymd i lokalen. Val av nya material och produkter har gjorts för att lyfta fram det befintliga i ett nytt ljus.

Ekobrottsmyndigheten arbetar både med förebyggande åtgärder och brottsutredning. Bland de anställda finns både jurister, poliser och kommunikatörer. I en serie intervjuer med de olika enheterna fångades önskemål och behov upp inför flytten. I den tidigare lokalen hade alla medarbetare haft samma typarbetsplats, trots att arbetssätten skiljer sig mellan de olika enheterna. I de nya lokalerna har anpassningar gjorts för att skapa mer variation.

Fototapeter fanns i den tidigare lokalen, och lyftes fram av många medarbetare som ett omtyckt inslag i miljön. Därför fick konceptet leva vidare i ny form där en serie nya fototapeter togs fram i samarbete med en konstnär. Det befintliga möblemanget har fått en ny framtoning i relation till bildserien.

Stor omsorg har lagts på att välja material och produkter som ger en god inomhusmiljö, lång livslängd, låg miljöpåverkan och möjliggör ett framtida återbruk. Exempelvis kaffestationerna är utförda i stommar av biokomposit som kan kombineras till nya konstellationer om man någon gång i framtiden vill bygga om.

Miljö- och kostnadsbesparingar av återbruk av inredning och planlösning kunde beräknas i konkreta tal i kronor och ton koldioxid genom ett beräkningsverktyg för återbruk som Witte Sundell använder.