Namn

Propylea

PlatsSträngnäs
KundSträngnäs domkyrkoförsamling med Aspö
StatusTävlingsförslag
TeamPeter Kinnmark, Susanna Horn-Jardemark, Nanna Lindberg och Axel Hermansson

Strängnäs Domkyrka

2107 utlyste Strängnäs domkyrkoförsamling en öppen arkitekttävling i två steg för Strängnäs domkyrka och dess omgivning. Syftet var att domkyrkan och dess omgivning ska kunna användas i fler sammanhang än de som traditionellt förknippas med kyrkobyggnader.

Witte Sundell lämnade in tävlingsförslaget ”Propylea”. I uppgiften ingick att skapa en gemensam entré, såväl fysisk som symbolisk, för domkyrkan, domkyrkoförsamlingen och stiftet. Entrén ska fungera som ett informationscentrum, som på ett lättillgängligt och överskådligt sätt fungerar som en sluss för besökande, vare sig ärendet rör församling, stift eller stad. I detta förslag placeras ett sådant besökscentrum så att det både formar ett tydligt entrétorg vid själva kyrkan, och förstärker stadsmässigheten på Storgatan.

Besökscentrets skala är hämtad från Djäknegården – en befintlig byggnad på platsen som bland annat rymmer en större aula. Rummen i besökscentrumet formas av pelare och celler, lika kyrkans skepp och sidokor. Pelarna är placerade i samma rytm som de omgivande lindarna och knyter an till den omgivande grönstrukturen. Kapellet är del av en öppen plan men kan slutas med skjutbara träväggar. Besökscentrets byggnad kan även hantera aktiviteter som till exempel utställningar, butik, konserter, kyrkkaffe, fester och konfirmationer. Byggnaden utförs i beige tegel med detaljer i betong. Fasaden mot Storgatan är ritad med vinklade tegelstenar, med inspiration från Roggeborgens trappstegsgavel.

Längs Lektorsgatan, i äppellundens nordöstra hörn föreslås en långsmal enplansbyggnad för rymmer församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Entrén nås från Lektorgatan via ett inramat uterum, en buffertzon för ankommande barn och föräldrar. Uterummet är gestaltat som en stensatt gården med äppelträd och en regnvattendam. Söndagsskolan och lekrummet är placerade så att de vetter mot äppellunden och kyrkan i norr. I byggnadens östra ände finns ännu ett inramat uterum. Där finns en bassäng för tvagning och en bänk för vila. En ny stig etableras genom rummet och äppellunden upp mot Domkyrkans södra entré. Rummet utgör en tredje port, inte minst för barn och pilgrimer. Fasaderna på denna byggnad är föreslagna att vara av vitkalkad puts på en sockel av grå bohusgranit.