Namn

Tillbyggnad till Bromma Kyrka

PlatsBromma
KundBromma Församling
OmfattningTillbyggnad ca 40 kvm
Status2016
TeamLudvig Witte, Alvaro Albaizar, Peter Kinnmark och Sofia Kellari.

Bromma Kyrka

Bromma kyrka, med anor från 1200-talet, är en av de äldsta i landet. Idag är det också en av de mest förrättningstäta, då väldigt många vill hålla dop, bröllop och begravningar i den unika kyrkomiljön. Bromma församling såg en möjlighet att lägga till en mindre utbyggnad för små andakter, för att minska belastningen på kyrkorummet och också möjliggöra andra typer av besök.

Arkitektstudio Witte gjorde en förstudie om hur en utbyggnad i form av en absid skulle kunna placeras och utformas. Utifrån förstudien utlystes ett parallellt uppdrag där vi lämnade ett av förslagen, som utvecklats i flera steg.

Vårt förslag till absid är ett mindre andaktsrum med intim och anspråkslös karaktär, som kan fungera frikopplat från resten av kyrkan. Ett andaktsrum med grått kalkstensgolv och en ljusbärare i tombak – ett material som med tiden åldras och patineras ungefär som mörk koppar.

Absidens mått är hämtade från den klassiska arkitekturens proportionering. Att bygga vidare på långlivade estetiska idéer kan vara ett sätt att säkerställa att framtida generationer kan läsa absidens form som en del av kyrkobyggnadens helhet.

I det parallella uppdraget valdes ett förslag av OKK+ arkitekter ut för fortsatt projektering, och är nu under genomförande. I stora delar bygger det förslaget på de grundtankar som togs fram i förstudien av Arkitektstudio Witte.