Namn

Studenternas bästa hem

PlatsVallentuna
KundSveaviken Bostad AB
Omfattning2 000 kvm
StatusTävlingsvinst - pågående
TeamYlva Frid, Eva Nyberg, Frida Gunnarsson, Arlinda Dulaj och Axel Hermansson

Nya studentbostäder i Vallentuna

Tillsammans med Sveaviken Bostad vann Witte Sundell år 2019 en markanvisningstävling med hela 49% av rösterna i konkurrens med 9 andra förslag en öppen omröstning om ett nytt studentboende i centrala Vallentuna.

Rymliga lägenheter, minimal miljöpåverkan, vackra långlivade material i alla delar och anpassning till dagens smarta teknologi – allt detta är självklarheter i utformningen av ett nytt studenthus i Vallentuna. Byggnaden utformas för att på ett självklart sätt inordna sig i mötet mellan villaområdet och Vallentunas centrum. Taken får liknande lutning och utformning som villornas tak, och fasaden utför i ljust tegel. Ambitionen är att teglet från det gamla polishuset ska kunna tas tillvara och återanvändas i det nya huset, som ett sätt att möta vår tids krav om smart återanvändning och låg resursförbrukning. Det är också ett sätt att återanvända historien, en del av det som funnits på platsen får leva vidare i en ny form.

Entrén till huset ligger mot Gärdesvägen, och där kliver man rakt in i den gemensamma entréloungen med gemensamma ytor för studier, bibliotek, cykelverkstad och  evenemang. Det ger en levande gatumiljö där det händer saker.