Barkabystaden kv 10

Projektering av kv 10 i Barkabystaden är i full gång – att projektera bostadshus med trästomme visar på intressanta möjligheter och utmaningar. Tillsammans med våra träkonstruktörer på Bjerking har vi tagit fram ett förslag som kombinerar en inre bärande stomme av massiva väggar i CLT-trä med fasader i prefabricerade träelement. Balkonger mot gården utförs självbärande med pelare i trä. Gemensamma takterrasser för BONUM-bostäderna (Riksbyggens seniorkoncept) utformas som en del av den strukturella helheten med pergola i trä.

Beställare: Riksbyggen