Ekobrottsmyndighetens huvudkontor

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor inreds med återbruk! 27 ton koldioxid, 20 ton material och 1,6 miljoner kronor – det blir besparingen av att använda befintliga möbler på Ekobrottsmyndighetens nya huvudkontor.

Befintliga möbler skulle med, och planlösningen i de nya lokalerna skulle vara kvar för att hålla nere kostnaderna. Det var utgångspunkten när Witte Sundell fick uppdraget att utforma de lokaler som Ekobrottsmyndighetens huvudkontor flyttar till i maj. Genom ett nytt beräkningsverktyg har värdet av återbruket kunnat beräknas – drygt 27 ton koldioxid sparas genom att använda möbler, glaspartier och textilier på nytt istället för att köpa nytt.

– Det unika med de här uppdraget är att vi kunnat redovisa en konkret siffra på vad återbruk bidrar med i ett företags hållbarhetsarbete, säger Ylva Frid som är arkitekt för uppdraget och ansvarat för studien.

Golvmattor, väggkulör och kaffestationer är i princip det enda som är nytt, och har därför valts med omsorg för att lyfta fram de befintliga möblerna på nya sätt. I samarbete med en konstnär togs en serie fotografier fram som blir fondväggar i mötesrummen, och är valda för att fånga upp nyanserna i befintligt möblemang på nya sätt. Golven är från det svenska företaget Bolon, och valdes dels för sitt textila uttryck som påminner om ett linnetyg, dels för sin höga miljöprestanda och egenskaper för sunt inomhusklimat. Kontorets nya pentryn utförs med stommar av biokomposit från Puustelli.

– Ett problem med att jobba med återbruk är att många av de produkter som väljs idag har så kort livslängd och inte går att reparera. Köksstommar är exempelvis oftast i spånskiva – ett material som har kort livslängd och är svårt att reparera. Här har vi istället valt kök med lång livslängd som dessutom enkelt kan byggas om ifall behoven ändras. På det sättet har vi även skapat möjligheter för framtidens återbruk, säger Ylva Frid.

För att utveckla det här arbetssättet krävs att branschen hänger på, och erbjuder tjänster som gör det möjligt att reparera och förändra de föremål vi omger oss med. –Det sätt vi konsumerat möbler och inredning på nu är absolut inte hållbart. Men går man in med utgångspunkten att ta tillvara det som finns på bästa sätt, så öppnar det också för nya och roliga sätt att beställa produkter och tjänster. Det visade sig tillexempel gå alldeles utmärkt att be Swedese sy upp nya klädslar till soffor som de levererade för drygt tio år sedan. Den typen av tjänster och affärsmodeller är det vi behöver mer av – en omställning av branschens sätt att tänka och agera, säger Ylva Frid.