Hej Sigtuna!

Vi har tecknat ramavtal med Sigtuna Kommun och SigtunaHem som en av två konsulter som delar 50/50 på uppdragsvolymen. Ramavtalet omfattar arbete med skolor, förskolor, äldreboende, gruppbostäder och bostäder både nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Anbudsutvärderingen gav oss högst poäng bland de sökande för vår organisation och arbetsmetodik. Utvärderingen avsåg både organisation och arbetsmetodik för samhällsfastigheter och bostäder, både nybyggnad och ombyggnad.

Vi är väldigt glada att få arbeta med Sigtuna Kommun och SigtunaHem och ser fram emot ett givande samarbete!