Högalidskyrkan

Omställningen av Svenska kyrkans församlingar och dess byggnader är en viktig del i vägen mot ett mer hållbart samhälle där samutnyttjande är ledord. I Högalid verkar Witte Sundell för att både bevara anläggningens stora antikvariska kvaliteter och samtidigt modernisera och väva in ny historia.

Högalids församling önskar anpassa byggnaden till dagens och framtidens behov och därmed samutnyttja lokalerna med nya funktioner som hittills ägt rum utanför själva kyrkan. De planerade förändringarna ställer stora krav på att inte påverka helhetsupplevelsen i kyrkan och att tilläggen ska samspela med befintlig gestaltning.

“Kyrkans byggnader är under ständig förändring. Vi strävar efter varsam ombyggnad och samtidigt skapa ny historia med hög ambition” säger Anders Lindh, områdesansvarig för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, Witte Sundell.

Läs gärna mer om vårt arbete i Svensk Byggtidning: https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/svensk_byggtidning_6-2021/131