Hur kan vi energieffektivisera smart och hållbart #2

Renovering och förbättringar av värmesystem – Kv. Spantet och Kölsvinet i Ekensberg.

Högst upp på Ekensbergsvägen med utsikt över Mälarens inlopp ligger sju punkthus i tegel uppförda 1946-47. Fastigheterna ägs av AB Stockholmshem och är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum. Vi anlitades för upprustning av fastigheterna inklusive förbättring av energisystem samt byte av el-vatten och avloppstammar. Kök och badrum samt alla ytskikt i ca 120 lägenheter skulle renoveras och kompletteras. Lokaler placerade i markhöjd byggdes om till lägenheter, vilket gav 5 nya lägenheter med egna uteplatser.

I projektet ingick även att ta fram förslag på energibesparande åtgärder. Efter en del utredningar landade beslutet i att stora vinster kunde göras med en återvinning av varmluft. Nya fläktrum med värmeåtervinning placerades på vindsplanen och efter ombyggnad minskade fastighetens energibehov med hela 30 %.