Hur kan vi energieffektivisera smart och hållbart? #1

Det är en utmaning att underhålla en fastighet, men samtidigt förbättra och anpassa den efter nutida komfort och krav. Flertalet av de ombyggnads- och renoveringsprojekt vi arbetar med handlar om att förbättra energivärden på olika sätt. Vi föreslår i första hand renoveringar och uppgraderingar av befintliga delar för att på så sätt minska användningen av nya resurser och dessutom kunna bevara och lyfta ursprungliga värden.

För Micasa fastigheter har vi under hösten arbetat med portvaktarbyggnaden tillhörande Stureby vård- och omsorgsboende som ligger precis intill Svedmyra tunnelbanestation. Den lilla enplansbyggnaden ritades av arkitekt Theodor Kellgren och uppfördes 1932. Ursprungligen inrymdes här bostäder och arbetslokaler för portvakt och vaktmästare. Tillsammans med en pendang på andra sidan Tussmötevägen, bildar byggnaden en tydlig entré mot det gamla sjukhemsområdet. Byggnaden är idag grönklassad av Stockholms Stadsmuseum och området är utpekat som särskilt kulturhistoriskt värdefullt i översiktsplanen för Stockholm.

Byggnaden är i behov av fasadrenovering och i samband med renoveringen önskar Micasa förbättra energivärdet för fönster. Tillsammans med byggnadsantikvarie Anna Alvemur Lindh från Bjerking har vi kunnat inventera byggnadens kulörer, färgtyper samt fönsterkarmar och bågar. Fönstren visade sig vara i bra skick och möjliga att renovera. Micasa kommer nu att renovera portvaktbyggnadens fasad och ursprungliga fönster. Vid renoveringen byts det befintliga glaset i innerbågen till ett nytt energiglas. Denna åtgärd ger en U-värdesförbättring med 1, samtidigt som det bevarar husets ursprungliga karaktär och kulturvärde.

Att komplettera befintliga bågar med nya energiglas i innerbåge är en relativt enkel åtgärd som dessutom besparar miljön från utsläpp jämfört med ett fönsterbyte. Andra åtgärder som även har god effekt är återvinning av varmluft eller isolering av vindar. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!

Elin Mark, 070- 844 97 01

elin.mark@wittesundell.se