Barnkonsekvensanalys i arbete med ny F-6 skola

Inför nybyggnad av F-6 skola i Berghem i Järfälla utför vi en integrerad barnkonsekvensanalys. Det är en viktig komponent för att fånga upp barnens tankar och idéer kring sin skolmiljö, både i byggnaden men även utemiljön. Det är även ett led i att säkerställa att vi uppfyller barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Vi startade arbetet med att befintlig verksamhet satte upp en barnens idévägg: en anslagstavla vid matsalen som barnen sedan kunde fylla på med anteckningar, listor och teckningar med sina idéer. Vi har även haft gåturer med både barn och personal på befintlig skola för att fånga upp för och nackdelar i den befintliga miljön och ta med oss synpunkterna i projekteringen av den nya byggnaden. Både idévägg och gåturer har gett oss mycket matnyttig information och tankeställare när vi ska utforma bästa möjliga skola för barnen.