ISO certifiering!

Vårt verksamhetssystem är nu certifierat i ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitet- och miljöledning.

Det har varit en lärorik process där fokus har varit att skapa ett tydligt och lätt tillämpbart system för ett välfungerande kvalitets-, miljö- och klimatarbete, som är användbart för alla medarbetare och möjliggör ständigt lärande och förbättring.

I vårt affärsupplägg med tre kompetensområden, stadsbyggnad/nybyggnad bostad, ombyggnad/fastighetsförädling och samhällsfastigheter ger modellen oss en stor styrka. Genom att möjliggöra fördjupning i respektive fält och kontinuerligt erfarenhetsutbyte blir vi både tillsammans och ömsesidigt starkare. Kompetensområdena sammanfogas med sitt fokus på Miljö och Klimatarbete och genom ISO-certifieringen har formen för detta skärpts.