Järfälla i våra hjärtan!

Vi har tecknat ramavtal med Järfälla kommun för samhällsfastigheter som nr. 1. Anbudsutvärderingen gav oss med stor marginal högst poäng bland de sökande för vår arbetsmetodik. Utvärderingen avsåg bland annat arbetsmetod, innovation, hållbarhetsarbete samt träbyggnad.

Vi är väldigt glada att få arbeta med Järfälla kommun i projekt med den inriktningen. Ramavtalet omfattar arbete med skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden, administrativa lokaler och kulturbyggnader både nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete!