Julkort 2019

God Jul! Under hösten har Arkitektstudio Witte och Sundell Arkitekter gått samman till Witte Sundell. Vi har också intensifierat vårt arbete med att minska byggnadens miljö- och klimatbelastning. I ett pågående uppdrag med omvandling av en befintlig byggnad(som vi satte på årets julkort) föreslog vi att återanvända stålstommen istället för att riva och bygga nytt – en åtgärd som skulle ge en besparing på omkring 250 ton koldioxid. 2020 kommer vi fortsätta detta arbetet!

Nu önskar vi alla en riktigt god jul och gott nytt år!