Kontoret växer, och med det vill vi välkomna Elin, Sara och Frida!

Elin Svensson kommer senast från Liljewall arkitekter och har bred erfarenhet av dels ombyggnadsprojekt, bostäder, skolor och att jobba i historiskt känsliga miljöer. Elin är även sakkunnig inom tillgänglighet . Nu stärker hon upp teamet, med inriktning mot ombyggnad.

Sara Davin Omar kommer senast från Jägnefält Milton, och är även styrelseledamot i Alstra Byggforum. Hon har studerat till arkitekt på KTH och har en master från EPFL i Schweiz. Sara kommer arbeta hos oss som arkitekt med inriktning mot bildskapande och bostäder.

Frida Torstensson kommer senast från AIX och har värdefull erfarenhet och kompetens inom projekt där återbruk och omgestaltning av befintliga lokaler har varit det genomgående temat. Hon har studerat i Umeå och har masterexamen från KTH.

Varmt välkomna till oss!