Nytt inredningskoncept till delar av Järfälla kommunhus i Jakobsbergs Centrum.

Witte Sundell fick under 2022 uppdraget som omfattar ljusgården, mötesrum och kommunfullmäktigesalen med målsättning att skapa en attraktiv och välkomnande plats för både besökare och medarbetare hos Järfälla Kommun.

I ett första steg av uppdraget är nu den fina ljusgården färdigställd där vi bland annat förbättrat funktion och ljudmiljö. En tidigare kal och öppen yta har nu fått flera nya sittgrupper, flexibla arbetsplatser och bord för fikapauser och informella möten. Delar av inredningen är återbrukad från kommunhusets tidigare inredning.

Den höga väggen bakom trappan, som tidigare var grå, har klätts i grön mossa vilket ger den stora vertikala ytan ett mjukt uttryck med ljuddämpande egenskaper. Flera gröna växter kompletterar de redan befintliga och belysningen i rummet har förbättrats med flertalet mindre ljuskällor.

Ljusgården har återigen blivit en populär mötesplats mitt i kommunhuset!

Projektet gör vi tillsammans med Nana Ösgård Heilmann från Projekt & Design.