Nytt uppdrag – Fruängsgården

Seniorboende, Fruängen! Vi arbetar tillsammans med Micasa med en förstudie för ombyggnad av Fruängsgården, ett byggnadskomplex inte långt från Fruängens centrum som byggts i etapper från 1970-1980-talet. Fruängsgårdens servicehus är idag en samlingsplats och bostad åt många äldre med gym, restaurang och samlingssal med olika aktiviteter. Serviceboenden om totalt 11 000 kvm ska byggas om till större vård- och omsorgslägenheter och seniorboende med balkonger och gemensamma utrymmen. Med denna ombyggnad ska vi säkerställa framtidens behov av och krav på boenden för äldre uppfylls och att det även i framtiden blir en trivsam samlingsplats.