Nytt uppdrag på Årstafältet åt Åke Sundvall.

I etapp 6 startar nu planarbetet som omfattar 6-7 kvarter. Den byggrätt som vi hjälper Åke Sundvall med omfattar ca 120 lägenheter och ligger i den södra delen av fältet mot Östbergahöjden. Stadsbyggnadskontoret har som mål för denna etapp att med framgång knyta sig till angränsande områden i söder och öster. I dessa tider är det extra viktigt att byggnaderna redan från början gestaltas med rätt strategiska beslut. Att förena fokus på genomförbarhet och goda arkitektoniska kvaliteter är en prioriterad målsättning. Vi vill arbeta med kvalitativa designlösningar och stadsbyggande som bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.