Nytt Uppdrag – Prisman

Omvandling av centrum! Kustbostäder har gett oss i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av en centrumfastighet i Oxelösund. Fastigheten ligger i centrala Oxelösund i anslutning till stadens torg och park samt granne med Bengt Lindroos och Hans Borgströms EPA varuhus ritat år 1962. Idag används byggnaden till kommersiella verksamheter men byggnaden är sliten och dyr i drift. Behov av ca. 2 000 kvm lokalyta samt bostäder i 3 till 4 våningar. Witte Sundell utreder även möjligheten att bevara delar av konstruktionen i den befintliga byggnaden för ett så hållbart byggande.