Nytt uppdrag, Vasalundshallen i Solna får nytt liv!

Vasalundshallen en kombinerad sim- och sporthall, ritad av arkitekten Nils Tesch som även står bakom intilliggande Solna gymnasium. Byggnaden invigdes 1958 och är kulturhistoriskt värdefull. Simhallen stängdes 2022 och likt andra simhallar från samma tid krävs omfattande renovering för att kunna användas som simhall, vilket ofta anses för kostsamt och frågan är om en annan funktion kan vara lösningen istället för rivning. Vi har fått den spännande uppgiften att arbeta med transformation och renovering av hela byggnaden och anpassa den till en ny funktion som aktivitetshus med bollhallar och aktivitetslokaler för en mängd olika föreningar.