Om- och tillbyggnaden av Tomtbergaskolan har vunnit Huddinges byggnadspris 2023!

Witte Sundell har tillsammans med HMXW arkitekter utformat transformationen av Tomtbergaskolan som återinvigdes i maj 2022. (Witte Sundell ansvarade för programarbetet och tillsammans med HMXW under system och bygghandling)

Den ursprungliga skolbyggnaden från 1923 har länkats samman med en modern tillbyggnad i form av en ljusgård- en ny mötesplats och ett gemensamt nav för skolan. I samband med ombyggnaden gjordes även en varsam renovering av den äldre skolbyggnaden där ursprungliga drag återskapades.

Vi har varit måna om att den äldre skolbyggnaden skulle behålla sin framträdande plats i stadsbilden och är därför extra stolta att läsa denna motivering: “De äldre byggnadsdelarna återspeglar en annan epok i Huddinges historia varför det är extra värdefullt att byggnadens ursprungliga karaktär fortsatt kan utläsas tydligt i stadsmiljön.”

I samarbete med: Huddinge Samhällsfastigheter, HMXW arkitekter, Frankgruppen.