Witte Sundell och Omreda inleder samarbete kring ombyggnad och varsam renovering

I varje renoveringsprojekt finns värdefulla delar som både för byggnadens värde och samhällets bästa bör bevaras och renoveras istället för att bytas ut. Vackra material och tidstypiska detaljer av god kvalitet som ger vår byggda miljö dess identitet och själ. Vi kan med glädje nu dela nyheten att Omreda och Witte Sundell inleder ett formellt samarbete kring varsam renovering i samband med ombyggnad.

Vi har under det senaste året samarbetat i flera ombyggnadsprojekt, främst inom miljonprogrammets bostadsbestånd. Tillsammans har vi en stor samlad kunskap inom kulturmiljö, arkitekturhistoria, inventering, analys- och strategiarbete och detaljerad projektering för olika typer av entreprenader. Vi har tidigare arbetat med både stora och små beställare privat och inom allmännyttan. Vi arbetar gärna gränsöverskridande med samtliga berörda konsultgrupper. Utöver detta erbjuder vi skräddarsydda utbildningar inom ämnet hållbar och varsam renovering.

Tillsammans blir vi ännu klokare, och erbjuder nu en stark enad kompetens i att identifiera vad som kan och bör bevaras och hur de konkret kan genomföras.

Välkommen att kontakta oss!

Elin Mark, Witte Sundell elin.mark@wittesundell.se 070 844 97 01

Sofia Meurk, Omreda sofia@omreda.se 070 821 02 47