Ramavtal med Stockholmhem

Glada besked i sommarvärmen

Wittesundell blir upphandlade i ramavtal av Stockholmhem nybyggnad.

Vi ser fram emot 4år med fokus på hållbart byggande och nya årsringar i Stockholms förorter ❤️

Witte Sundell blir upphandlade som ett av åtta kontor i omfattande tvåstegsupphandling inkl intervju av det offererade teamet.

I steg 1 placerades Witte Sundell överst av 29 sökande kontor. I steg 2 erhöll Witte Sundell som ett av tre kontor full poäng och med anbudspriset inräknat placerade sig som nr 2 av de 8 som handlades upp.