Simhall får nytt liv!

Jakobsbergs äldre simhall – ritad av Fröléns Arkitektkontor – är ett vackert och välbevarat exempel på det tidiga 1970-talets tegelarkitektur. Många simhallar från samma tid står inför omfattande renovering för att kunna användas som simhall, vilket ofta anses för kostsamt och frågan är om en annan funktion för dessa byggnader kan vara lösningen i stället för rivning. Mittemot har en ny simhall byggts och den gamla simhallen står idag nästan tom, men nu ska byggnaden ges nytt liv som mötesplats och multisporthall. Vi har fått den spännande uppgiften att anpassa denna formstarka byggnad till sin nya funktion.