Vi är del i Stockholmshems hållbarhetssatsning!

Tillsammans har Elin Mark på Witte Sundell och Sofia Meurk på Omreda tagit fram en heldagsutbildning om varsam renovering, hållbarhet och återbruk. Medarbetare inom ombyggnad och underhållstrategi på Stockholmshem har deltagit i utbildningen döär vi diksuterat principer och arbetsmetoder för varsam och hållbar renovering av deras bestånd. Inspirerande och lärorika dagar som väcker tankar och idéer för fortsatt hållbar förvaltning.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Elin Mark, Witte Sundell elin.mark@wittesundell.se 070 844 97 01

Sofia Meurk, Omreda sofia@omreda.se 070 821 02 47