Vi är väldigt glada att Högalidskyrkan vunnit ROT-priset 2024!

Projektet är ett av de mest omfattande kyrkliga renoveringarna och ombyggnaderna i modern tid. Stort tack till teamet som genom stort engagemang och gott samarbete gjort det möjligt.

Juryns motivering:

Högalidskyrkan från 1923 uppfördes som en hyllning till den svenska kyrkobyggnadens månghundraåriga utveckling. En historisk lyhördhet som restaureringens beställare, konsulter och entreprenörer gjort till sin – bakom uppdateringen ligger en veritabel forskningsinsats, medeltida svenska hantverksmetoder har mödosamt reaktiverats.

Både exteriört och interiört har byggnaden tagits om hand med slående omsorg. Tornspirorna har för första gången sedan invigningen klätts i ny kopparskrud – ett plåt- och patineringsarbete på över 80 meters höjd som ändå resulterat i en mjuk och sömlös övergång mellan gammalt och nytt. Lika elegant har hissar, tekniska installationer och väl tilltagna kontor och samlingslokaler integrerats. Allt inom ramen för Tengboms karakteristiska arkitektur.

Trots att projektet genomförts i en tid av covid och ostadigt marknadsläge ger det ett överbevisande svar på frågeställningen om antikvariska värden kan säkerställas samtidigt som en verksamhets långsiktiga behov tillgodoses. Ja!