Witte Sundell har i team med Bjerking och restaureringsarkitekt Petra Olerud vunnit upphandling som husarkitekt för Roggeborgen!

Bjerking har vunnit Statens Fastighetsverks upphandling av husarkitekt för Roggeborgen i Strängnäs. Restaureringsarkitekt Petra Olerud får rollen som generalkonsult och kommer tillsammans med ett team utvalda konsulter däribland Witte Sundell att erbjuda fastighetsverket tjänster som rör projektering, byggnadsantikvariska frågor, tekniska installationer, konservatoruppdrag, inredning och landskapsarkitektur. Kontraktstiden för husarkitektavtalet är tre år med option på ytterligare sex år.

Det handlar om den historiska Roggeborgen, ett residens i Strängnäs från slutet av 1400-talet som uppfördes av biskop Kort Rogge. Det var där riksdagen hölls den 6 juni 1523 som valde Gustav Vasa till svensk kung. Vi ser fram emot arbetet tillsammans med Bjerking att förvalta vårt gemensamma kulturarv.

Foto: Mia Fernlund